Nasze Biuro powstało w odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi księgowe. Obecne rozwiązania prawne w zakresie podatków, rachunkowości, prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych wymagają rozległej wiedzy z różnorodnych dziedzin. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność zatrudnienia wykwalifikowanego personelu bądź osobistego wykonywania szerokiego zakresu obowiązków. Powyższe rozwiązania nie są korzystne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Zatrudnienie specjalistycznych służb to wciąż wysokie koszty z tytułu podatków czy ubezpieczeń społecznych. Osobista praca oznacza ograniczenie czasu, który mógłby być poświęcony na rozwijanie działalności swojej firmy, a przy wciąż zmieniających się przepisach prawnych niesie ryzyko pomyłki. Aby ograniczyć koszty i ryzyko proponujemy skorzystanie z usług naszego Biura. Oferujemy Państwu naszą wiedzę, doświadczenie, a także tradycję rodzinną- stanowimy już trzecie pokolenie księgowych. Współpraca z nami przyniesie Państwu szereg wymiernych korzyści, m.in.:

  • Ograniczenie kosztów zatrudnienia służb finansowo-księgowych, a tym samym zwiększenie rentowności firmy,
  • Zmniejszenie nakładów na sprzęt biurowy oraz oprogramowanie wykorzystywane przez pracowników administracyjnych,
  • Poufność danych- brak możliwości uzyskania informacji na temat stanu finansów firmy przez osoby nieupoważnione,
  • Bezpieczeństwo- ponosimy odpowiedzialność za ewentualne błędy i wynikłe z nich szkody, którą dodatkowo gwarantuje ubezpieczenie OC od ryzyka zawodowego,
  • Dostęp do wiedzy z zakresu finansów, który ułatwi podjęcie decyzji w zakresie przyjęcia najbardziej odpowiednich rozwiązań np. w zakresie finansowania działalności poprzez wykorzystanie kredytów czy leasingu,
  • Dostęp do innych specjalistycznych usług- prowadzimy stałą współpracę z doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz firmą informatyczną,
  • Stali klienci mają ponadto możliwość skorzystania z bezpłatnych usług jak np. sporządzenie rocznego zeznania podatkowego dla siebie i członków najbliższej rodziny.

Pracujemy dla: